Teknolog i Prodhimit të Betonit

Gerlica Company SH.P.K
8 ditë të mbetura

Gërlica Company sh.p.k me seli në Babush, Ferizaj shpall konkurs për një (1) pozitë

  • Teknolog i Prodhimit të Betonit / Elementeve të Betonit

 

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM

  • Teknologu duhet të kontrolloj gjitha mostrat e Betonit të Gatshëm / Elementet të Betonit, të mbikqyrë prodhimin në baza ditore në laborator sipas planifikimeve dhe standardeve.  
  • Identifikon dhe përmison elementet kryesore në realizimin e objektivave dhe i raporton ato udhëheqësit të kompanisë/menaxherit;
  • Ndjek dhe siguron që rregullat e etikës dhe diciplinës në punë të zbatohen me korrektësi;
  • Realizon dhe mban përgjegjësi për të gjithë detyrat e tjera që i ngarkohen.

 

Dërgoni CV'n në email adresën gerlica_company@hotmail.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel