Transporter në Departamentin e Servisit (kategoria B)

AZTECH
E skaduar

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës.
 AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:


TRANSPORTER në Departamentin e Servisit (kategoria B)
 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  •   Kryen transportin e produketeve të qendrës së servisit nëpër lokacionet e caktuara
  •  Planifikon itinerarin dhe kujdeset për arritjen me kohë në lokacionet e caktuara,
  •   Përkujdeset që vetura të jetë në gjendje të mirë teknike dhe se i plotëson kërkesat relevante,
  •   Përgjegjës për raportimin e defekteve dhe të aksidenteve të automjetit,
  • Dhe detyra tjera të përcaktuara nga punëdhënësi.

Kualifikimet:

  • Të posedoj patentë shofer  të  kategorisë B ,
  • Së paku 2  vite përvojë pune relevante,
  • Të jetë metodik dhe i organizuar,
  • Fleksibil dhe i shpejt në zgjidhjen e problemeve,
  • Aftësi të shkëlqyera komunikuese.

 

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në:puna@aztech-ks.com 

Afati për aplikim deri me datë: 09.12.2021

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel