UDHËHEQËS I PRODHIMIT

FRONT L.L.C
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësitë

Front  është një kompani inovative që ofron shërbime dhe produkte të veçanta për eksterier dhe interier, dhe ka nevojë për një udhëheqës prodhimi (i lëmisë së zdrukthtarisë), në sektorin e përpunimit të paneleve për eksterier dhe interier.

 

Përgjegjësitë:

• Menaxhimi i aktiviteteve ditore dhe pranimi i porosive

• Përgatitja e skicave të përpunimit në Autocad dhe Artcam për CNC

• Kordinon aktivitetet e deposë me ato të prodhimit

• Organizon stafin e prodhimit, dhe  

• Përcjell punën deri në ambalazhim dhe dorëzim final të produktit tek klientët

 

Kualifikimet e nevojshëm:

• Inxhinier mekanik (ose profil të ngjashëm teknik)

• Të operojë mirë me programet CAD (përparësi kanë ata që njohin softuer për 3D)

• Preferohet përvojë pune në leminë e zdrukthtarisë ose menaxhimin e prodhimitarisë së ngjajshme

• Përvojë pune me CNC teknologji është përparësi

Njohje e gjuhës Angleze (përparësi)

 

Shkathtësitë e preferuara:

• Të jetë komunikativ dhe bashkëpunues

• Të ketë vetëiniciative

• Të ketë aftësi udhëheqëse

 

Raportimi:

• Drejtorit Menaxhues

Shpallja ka skaduar
adform-pixel