UI/UX & WEB DESIGNER

SPINP AGENCY
E skaduar

UI/UX & WEB DESIGNER

SPINP Agency shpallë konkurs për 2 vende të lira të punës për, UI/UX & Web Designer, me kontratë të rregullt të punës.

Nga Kandidatët kërkohet:

- Të keni minimum 1 vit përvojë pune në fushën e dizajnit të webit, aplikacioneve dhe/apo softwerëve,
- Të bëni zgjidhje moderne për web & software design,
- Të përmbushni njohuri të mira (obligative) në: Adobe Photoshop, Ilustrator, XD si dhe njohuritë me After effect, indesign, etj. janë përparsi për kandidatët,
- Të keni dhe tregoni kreativitet në dizajne,
- Të realizoni dizajn të brendeve, etj.
- Kandidatët e DIPLOMUAR në fakultetin e Arteve apo në Drejtimin e Dizajnit, do të kenë përparësi.


Ne ju ofrojmë:
- Kontratë të rregullt të punës menjëher pasi të filloj punën,
- Projekte shumë interesante,
- Kushte të mira të punës si dhe orar të pershtatshëm të punës,
- Një ambient modern pune si dhe teknologjinë më të avancuar,
- Një ekip të motivuar me kulturë pune dhe një hapsirë shumë të gjerë për idetë tuaja,

Të gjithë të interesuarit duhet të dergojnë CV-në, së bashku me disa nga punët/projektet e përfunduara, në emailin:
jobs@spinpagency.com , duke cekur pozitën për të cilën po aplikoni në subjekt të emailit (Obligative).
Të gjithë kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë!
 

Apliko Ketu:

https://app.spinpagency.com/forms/wtl/209ecdacb2b25b3fc75a2d0d60ca0d4c


SPINP Agency
Prishtinë

Shpallja ka skaduar
adform-pixel