Vende të lira pune (18)

Pozita të hapura - Mësimdhënës

 

Shkolla më inovative në Kosovë, Shkolla Finlandeze, ka lansuar programin IMPACT, tani edhe në gjuhën shqipe dhe hap konkurs për pozitat e mëposhtme në programin e gjuhës shqipe.

 •  6 mësimdhënës klasor
 •  Mësimdhënës/e të gjuhës angleze
 •  Mësimdhënës/e të artit
 •  2 Mësimdhënës/e të matematikës
 •  Mësimdhënës/e të biologjisë
 •  Mësimdhënës/e të fizikës
 •  Mësimdhënës/e të gjeografisë dhe edukatës qytetare
 •  Mësimdhënës/e të TIK-ut
 •  Mësimdhënës/e të edukatës fizike
 •  Mësimdhënës/e të gjuhës frënge
 •  Mësimdhënës/e të historisë (part-time)
 •  Mësimdhënës/e të kimisë (part-time)

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës
 • Përvojë në nivelin përkatës
 • Njohuritë dhe përvoja në sistemin arsimor finlandez është i preferuar
 • Njohuritë e gjuhës angleze janë të preferuara.

 

Afati i aplikimit:

Koha e aplikimit është deri më datë 30.04.2024. Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në tek jobs@finnish.school dhe të plotësojnë linkun

https://forms.office.com/r/SgadSjDqm1

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në interviste.

Shpallja ka skaduar