Video Animator

Elkos group
E skaduar

Pozita: Video Animator 

Vendi: Pejë

Kodi i Pozitës: 113212MA

Lloji: Full Time

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ideimi, dizajnimi, animimi i elementeve për video animacione
 • Përgaditja e promove ditore, javore mujore si dhe editimi i materialeve
 • Paraqitja në mënyrë illustrative e koncepteve dhe dizajneve per materialet e kërkuara
 • Puna me programet adekuate, After Effects, Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro, softverë të tjerë për montazh, ose ekuivalent për 2D/3D
 • Përshtat Video Elemente nga materilet në dispozicion

 

Detyra të tjera që parasheh vendi dhe pozita e punës

Kualifikimet e kërkuara

 • Preferohet të jetë i/e diplomuar në fushen përkatese
 • Protofilio të pasur me punët e tij/saj deri më tani
 • Njohuri te programeve After Effects, Character Animator, Premiere, Photoshop, Illustrator, Final Cut Pro
 • Aftësia për të punuar mirë brenda një strukture ekipi
 • Të jetë energjik/e, të ketë iniciativë dhe kreativitet, të ofroj ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës

 

Ju përfitoni

 • Saktësi në pagë
 • Sigurim shëndetësor
 • Sigurim aksidental
 • Asistencë edukimi dhe trajnime shtesë
 • Shujtë ditore
 • Rekreacion

 

Procesi i Aplikimit:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit tonë, dërgoni aplikacionin me CV-n tuaj  në emailin: apliko@elkosgroup.com dhe po ashtu duke aplikuar online në link-un: https://karriera.elkosgroup.com/karriera/jobs/detaje.php?pozita=113212MA&qyteti=Pej%C3%AB

Konkursi është i hapur nga data: 03.08-10.08.2022

Për informata shtesë mund të thërrisni në numrin pa pagesë: 0800 30 300

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel