WordPress Developer

Përshkrimi i punës:

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Projektimi dhe ndërtimi i faqes front-end
  • Krijimi i arkitekturës së faqes në internet
  • Dizajnimi dhe menaxhimi i faqes back-end duke përfshirë integrimin e bazës së të dhënave dhe serverit
  • Gjenerimi i website dhe shtojcave të WordPress
  • Monitorimi i performancës dhe disponueshmërisë së lartë, dhe menaxhimi i të gjitha aspekteve teknike të CMS
  • Zgjidhja e problemeve me përmbajtjen
     

Data e fundit për aplikim: 22 Mars 2023
 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel