Zyrtar për Menaxhim të Sistemit dhe Informacioneve

Credica LLC
E skaduar

Credica LLC, në kuadër të zgjerimit të aktiviteteve të saj, kërkon një Zyrtar për Menaxhim të Sistemit dhe Informacioneve.

 

Përgjegjësitë kryesore:

 • Mirëmbajtja e sistemit (aplikacionit) dhe rrjetit;
 • Përditësimi dhe përpunimi i informatave;
 • Përgatitja e raporteve të performancës së punonjësve;
 • Përgatitja e raporteve financiare për punonjësit;
 • Analizimi dhe mirëmbajtja e proceseve të biznesit dhe rrjedhës së të dhënave;
 • Administrimi i projekteve të veçanta që kanë të bëjnë me raportim;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera sipas kërkesës së udhëheqësit.

 

Kërkesat për këtë pozicion janë:

 • Diplomë Universitare në fushën e Informatikës ose lëmi të ngjashme;
 • Përvoja e mëhershme e punës paraqet përparësi;  
 • Njohuri të avancuara të pakos së MS Office (me fokus të veçantë aplikacioni EXCEL);
 • Njohuri në menaxhim e bazës së të dhënave;
 • Të zotërojë në mënyrë të shkëlqyer gjuhën angleze;
 • Aftësi të mira ndërpersonale, si dhe aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe prezantuese;
 • Të jetë pozitiv/e, i/e shkathët dhe me motiv të lartë për punë.

 

Të dhënat:

 • Pozicioni:   Zyrtar për Menaxhim të Sistemit dhe Informacioneve;
 • Vendndodhja:  Prishtinë;
 • Kontrata:   Sipas Ligjit të Punës;
 • Aplikimet mbyllen: 25.09.2022.

 

Si të aplikoni:

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur në subject pozicionin ‘Zyrtar për Menaxhim të Sistemit dhe Informacioneve në adresën e e-mail-it: hr@credica.org.

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel