Zyrtar/e Financiar/e

Albatros Company
14 ditë të mbetura

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i të dhënave dhe faturave
 • Barazimi i transaksioneve ditore, mujore dhe vjetore
 • Përditësimi i veprimeeve me banka dhe arka
 • Monitorimi i  taksave dhe tatimeve të subjektit
 • Krijimi i raporteve të ndryshme  finaciare sipas kërkesës së menaxhmentit

   

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Përvojë pune si Zyrtar/e Financiar
 • Njohuri të shkëlqyera  të procedurave financiare dhe të kontabilitetit
 • Aftësi të avancuara MS Excel
 • Aftësi të shkëlqyera analitike dhe numerike
 • Njohuri të rregulloreve financiare
 • Njohja e gjuhës Angleze obligatve
 • Njohja e gjuhës Serbe e preferueshme
   


Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në si dhe çdo dokumentacion tjeter i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara për punë në emailin:
info@albatros-itl.com 

Apliko për këtë pozitë

Pune tjera nga kjo Kompani

adform-pixel