Zyrtar/e i/e Financave

Titulli i Pozites:   ZYRTAR/E I/E FINANCAVE

Detyrat dhe Përgjegjesite kryesore:

 • Mban regjistër për të gjitha transaksionet ditore,
 • Monitoron të gjitha pagesat dhe depozitat e kompanisë në bankë,
 • Bën procesimin e faturave,
 • Të regjistrojë dhe arkivojë dokumentacionin e ndryshëm që i përket departamentit,
 • Të bëjë regjistrimin kontabël të të gjitha mallërave komerciale, paisjeve të punës, shërbimit dhe gjithë dokumentacionit të shitblerjeve,
 • Rakordon kartelat me klientët dhe furnitorët sipas rastit.


Kërkesat për këtë pozicion pune:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, preferohet dega Financë apo Kontabilitet
 • Preferohet eksperiencë pune në fushën e Kontabilitetit apo Financave
 • Të ketë përvojë pune është përparësi
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Njohuri të avancuara të pakos së Microsoft Office
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizative dhe në zgjidhjen e problemeve
 • Të jetë në gjendje të punoj si në mënyrë të pavarur po ashtu edhe në ekip

 

Të gjithë kandidatet e interesuar për aplikim mund të dergojnë CV e tyre përmes emailit: info@dardaniashped.com. 
Tel 049187600.

Shpallja ka skaduar