Zyrtar/e në Departamentin e Marketingut

 Viva Fresh Store 

KONKURS PUNE ZYRA QENDRORE 
• Zyrtar/e në Departamentin e Marketingut 

 

Kualifikimet: 

 • BA në Marketing, Administrim Biznesi, apo fusha tjera relevante; 
 • Minimumi 2 vite përvojë pune në Shitje apo Market- ing, preferohet në Retail; 
 • Aftësi të shkëlqyera në organizim dhe planifikim; 
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe prezantime; 
 • Preferohet njohja e avansuar e Gjuhës Angleze 
   

Përshkrimi i vendit të punës: 

 • Planifikimi dhe koordinimi i aktiviteteve të marketingut; 
 • Monitorimi dhe përshtatja e strategjive sipas nevojave të tregut; 
 • Përgatitja dhe prezantimi i raporteve dhe analizave të performancës së marketingut; 
 • Bashkëpunimi me departamentin për të siguruar që strategjitë e marketingut përputhen me qëllimet e përgjithshme. 

   

Aplikimi: 
Për të aplikuar, ju lutem dërgoni CV në e-mail recruiting@vivafresh-rks.com apo duke klikuar në butonin më poshtë: 

Aplikoni Këtu Shpallja ka skaduar