Zyrtar/e për Furnizim/Logjistikë

xpuna është kompani inovative me eksperiencë vendore dhe ndërkombëtare e specializuar në shërbime të rekrutimit dhe konsulencës në fushën e Burimeve Njerëzore, e cila përmes platformës xpuna.com synon të ndihmojë punëkërkuesit dhe punëdhënësit të arrijnë suksesin që meritojnë.  

xpuna recruitment për partnerin tonë ndërkombëtar shpall pozitë të hapur të punës për:
Zyrtar/e për Furnizim/Logjistikë

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

-          Planifikimi dhe realizim të furnizimit me produkte për të cilat është përgjegjës

-          Analiza të vazhdueshme si dhe optimizim të proceseve furnizuese

-          Kalkulim të çmimeve sipas metodologjisë së vërtetuar

-          Plani i Shitjes

-          Analiza javore dhe mujore e shitjeve të produkteve

-          Planifikimi mujor i shitjes

-          Planifikimi i sasive/porosive dhe optimizimi i stoqeve nga furnitorët vendas/importi;

-          Organizimi i importeve, licencave të importit, koordinimi/bashkëpunimi me agjentët e mallrave, agjensitë shtetërore,

-          Koontroll i rregullt i planeve/realizimeve mujore;

-          Rolling (planifikimi i stokut/sasisë) të mallrave të importit;

-          Raport i afateve kritike;

-          Analizat e shitjeve të artikujve të rinjë/prova

-          Raportet – javor/mujore mungesë e stokut;

-          Raport ditor/javor/mujor për artikuj që nuk janë dorëzuar

-          Detyrat e tjera me kërkesë të mbikëqyrësit,menaxhmentit

 

Kualifikimet e kërkuara:

-          Kandidati/ja duhet të jetë në studime apo i/e diplomuar në Arsimin Universitar;

-          Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze (në shkrim dhe në të folur);

-          Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;

-          Shkathtësi të mira të komunikimit;

-          Njohuri të mira të punës me kompjuter (Word, Excel dhe Internet Explorer);

-          Të jete dinamik, fleksibil, kreativ dhe i/e gatshëm për punë në ekip.

-          Çdo kualifikim tjetër do të konsiderohet si përparësi.

Si të aplikoni ?

Të gjithë kandidatët e interesuar, mund të  përcjellin CV-në e tyre në emailin: hr@xpuna.com.
 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel