Zyrtar/e për Social Media dhe Asistent/e për Social Media

Bazuar në kërkesat e  UNI – Universum International College, Nenit 24 paragrafi 2 të Statutit të UNI – Universum International College, si dhe Rregulloren për Përzgjedhjen e Stafit Akademik, Këshilli Drejtues i UNI – Universum International College, shpall:

KONKURS  

për këto pozita me orar të plotë:

Zyrtar/e për Social Media dhe Asistent/e për Social Media (full time).

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Menaxhimi i Rrjeteve Sociale
  • Postimi i artikujve dhe dërgimi për publikim të portalet bashkëpunuese
  • Siguron përdorimin e gjithanshëm të medieve sociale
  • Mbikëqyr ngjarjet/aktivitetet studentore dhe promocionale


Kriteret:

  • Preferohet përvojë pune në menaxhim të rrjeteve sociale
  • Aftësi në krijimin e përmbajtjeve (Content Writing)
  • Njohja e programeve bazë të Microsoft Office
  • Të jete i gatshem për pune nen presion

 

Ju lutem të dërgoni CV tuaja tek emaili resurse.njerezore@universum-ks.org deri me datë: 15.06.2023 duke shkruar në subjekt emrin e pozitës.

Suksese!

Shpallja ka skaduar