Trajnim për: Kontabilitet, Tatime & Excel

Trajnimi zgjate  6 deri ne 7 jave dhe eshte i  fokusuar në  kontabilitetit praktike me software me qellim qe pjesemarresit te zotesojne profesionin e financave dhe tatimeve si dhe eshte i perpiluar ne ate menyre qe punekerkuesit  te aftesohen e  te gjejne nje vend pune ne financa dhe te mos kene problem te punojne ne financa si ne Kosove ashtu edhe jasht kufijve te Kosoves si freelancer.

Trajnimi perfshin edhe trajnimin ne Excel si vegel e domosdoshme ne boten e financave.

Pas perfundimit te trajnimit ju do te fitoni qasjen ne portalin tone online te edukimit me kohezgjatje 1 vjecare ku do te keni mundesin ti ri-percjellni ligjeratat, detyrat dhe ushtrimet ne menyre qe te mos harrohen asesi apo pas disa muajve, te keni rastin ne jeten reale te praktikoni tatimet apo punen ne financa mund te ktheheni ne video ligjeratat dhe ti shifni praktikisht se si behen.

Trajnimi fillon 

GRUPI I 1 :  4 Maj     2024 (cdo te shtune ora 10:00 - 14:00) 

GRUPI   2 :  7 Maj    2024 (marte dhe ejte ora 18:00 - 20:00 )

Temat e trajnimit : 

 • Qasje 1 vjecare ne portalin online te edukimit (videoligjerata, teste, detyra dhe ushtrime)
 • License 1 vjecare te programit Expert
 • Mentorim 1 vjecar (percjellje te performances se juaj Online)
 • Kuptimi i financave (gjuha e financave)
 • Kuptimi dhe ndertimi i databazes financiare
 • Trajtimi i transaksioneve se biznesit ne programin kontabel
 • Trajnimi dhe mesimi i Excel (per nevoja te profesionit te financave)
 • Tipet e bizneseve
 • ARBK - Hapja e nje biznesi ne Kosove
 • Puna me software kontabiliteti (shembuj praktik nga bota reale)
 • ATK - Tatimet aplikavite ne Kosove
 • ATK - Perpilimi dhe deklarimi i tatimeve (WM, CM, WR, TVSH, IS, IL, QS, QL, PD, CD, DO)
 • Elaborimi dhe kuptimi i ligjeve tatimore dhe shoqerive tregtare ne Kosove
 • Spjegimi i platformes EDI-elekronike (deklarimi online i tatimeve)
 • Mbajtjen e Librit te shitjes, blerjes, arkes, stokut
 • Perpilimi i pasqyrave finaciare
 • Perpilimi dhe deklarimi i pasqyrave financiare te kerkuara nga ATK dhe KKRF
 • Ligji per raportim financaire
 • Ligji tatim ardhura personale
 • Tatim ardhurave te korporatave
 • Tatim mbi vleren e shtuar.

 

Perfitimet nga trajnimi 

Trajnimi eshte intenziv dhe mbahet ne 2 orare, gjate aplikimit zgjedh ne cilin grup deshiron te bashkangjitesh.

Ne trajnim preferohet te keni loptop personal pasi qe edhe pas perfundimit te oreve te ligjerave do te kyqeni ne porgram per te kryer detyrat qe iu jepen gjate trajnimit.

 

Pjesëmarrësit pas këtij trajnimi do të jenë në gjendje të:

 • Reqistrojn transaksionet hyres dhe dalese (faturat hyrse dhe dalese) ne software kontabel
 • Te punojne me cfardo lloj software kontabel
 • Te jene te afte te punojne ne financa edhe jashte teritorit te Kosoves.
 • Te perpilojne dhe deklarojne tatimet
 • Te hapin dhe mbyllin biznes Online
 • Te deklarojne pasqyrat financiare te fundivitit sipas ATK dhe KKRF
 • Te përdorin Excel per nevoja financiare
 • Te kuptojnë ligjet si Tatim ne te  ardhura personale, tatime ardhurave korporatave dhe tatim mbi vleren e shtuar.

 

 

Cmimi i trajnimit eshte 200 Euro (mund te ndahet ne keste 100 ne fillim dhe 100 euro nga fundi i trajnimit)

Ne fund te trajnimit pjesmarresit pajisen me Certifikate.

APLIKO TANI