Arkitekt

FASAL
E skaduar

Pozita: Arkitekt 

1 person  në Pejë

Të interesuarit duhet të plotësojnë këto kushte:

  1. Të përfunduar fakultetin (Bachelor)
  2. Përvojë pune në mbikëqyrjen e punëve inxhinierike –të Arkitekturës përfshi edhe punën në terren dhe mbikëqyrjen e punëtorëve
  3. Njohja e programeve AutoCAD, ArchiCAD Tower, ArmCAD;
  4. Aftësi të mira komunikuese me punëtor përfshi edhe aftësi që të punojë në një ambient ekipor.
  5. Leje të ngasjes nga kategoria B
  6. Aftësi për menaxhim të kohës me mbikëqyrje minimale
  7. Njohuri mbi gjuhën angleze (e preferueshme)

 

Konkursi zgjatë deri më 10 dhjetor 2022. 

*Të interesuarit duhet të aplikojnë me CV në info@linegroup-ks.com 

FASAL është pjesë e kompanisë LINE Group 

Kontaktoni në: 

+386 49 232 700 

info@linegroup-ks.com

Shpallja ka skaduar

Pune tjera nga kjo Kompani