Arkitekt i Fasadave

FASAL
E skaduar

Arkitekt në lëmin e fasadave (1 në Prishtinë)


Të interesuarit duhet të plotësojnë këto kushte:
 

a) Të përfunduar fakultetin (Bachelor)
b) Përvojë pune në mbikëqyrjen e punëve inxhinierike –të Arkitekturës përfshi edhe
punën në terren dhe mbikëqyrjen e punëtorëve
c) Njohja e programeve AutoCAD, ArchiCAD Tower, ArmCAD;
d) Aftësi të mira komunikuese me punëtor përfshi edhe aftësi që të punojë në një
ambient ekipor.
e) Leje të ngasjes nga kategoria B
f) Aftësi për menaxhim të kohës me mbikëqyrje minimale
g) Njohuri mbi gjuhën angleze (e preferueshme)

 

Konkursi zgjatë deri më 30 nëntor 2020

 

FASAL është pjesë e kompanisë LINE Group

 

Kontaktoni në:

+386 49 232 003

info@linegroup-ks.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel