Arkitekt/e

FASAL
E skaduar

Sh.P.K “LINE Group” FASAL

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 700                                                                                                   

info@linegroup-ks.com

www.linegroup-ks.com

 

Fabrika me e specializuar për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga plastika dhe Fasadave nga alumini. LINE GROUP Sh.P.K. shpall:

KONKURS

Arkitekt/e

 1. Pozitë në Pejë

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Ti kryej të gjitha punët rreth projektimit, matjeve, ofertave dhe komunikimit direkt me klient;
 • Të përgatitë ofertat sipas matjeve në objektet e klientëve;
 • Të përgatitë punët finale për prodhimin sipas projektit;
 • Të vendos prioritetet e prodhimit të projektit;
 • Të mbikëqyrë punëtorët gjatë prodhimit dhe montimit;
 • Të mbikëqyrë kompanitë e kontraktuara për punë të caktuara gjatë ekzekutimit të punëve;
 • Ti kryej të gjitha punët tjera që lidhen me pozitën e tij/saj.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

 • Titulli i/e diplomuar, në fakultetin Arkitekturës;
 • Të ketë përvojë pune;
 • Njohje e programeve të punës AutoCAD, ArchiCAD Tower, ArmCAD (përparësi);
 • Eksperiencë në punë të ngjashme (përparësi);
 • Të njohë gjuhen Angleze (përparësi);
 • Shkathtësi në komunikim me shkrim dhe gojë;
 • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

 

**Ofrojmë:**

- Mundësi të punoni në një kompani të suksesshme me projekte të ndryshme dhe sfiduese.

- Pagesë të atraktive dhe benefite shtesë.

- Ambient pune të këndshëm dhe ekip profesional.

- Mundësi zhvillimi dhe rritje profesionale.

 Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike info@linegroup-ks.com me të dhënat personale (cv) një letër motivuese dhe një foto. Tel. 049 232 700

Shpallja ka skaduar