Design & Motion Designer

Max Travel
E skaduar

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Kryen detyrat ditore, javore dhe mujore për matrialet promovuese në kuadër të kompanive
 • Zhvillon ide për Animacione dhe video në kuadër të kompanive.
 • Pregaditja e dizajneve për rrjetet sociale.
 • Pregaditja dizajne të fletushkave, broshurave dha matrialeve tjera reklamuese për kompanitë.


Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • ​Kandidatët preferohet të kenë diplomë Universitare ose trajnimi në fushën e Graphic dhe Motion Designer.
 • Të ketë së paku 2 vjet përvojë pune.
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të programeve të ADOBE (After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator).
 • Të ketë njohuri të mira në Dizajn Grafik.
 • Të ketë njohuri të mirë të gjuhës Angleze.
   

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare (nëse ka)
 • Portfolion (e domosdoshme);
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale;


Aplikimi bëhet ne emailin: pune@maxtravel.al

Shpallja ka skaduar