Shield Recruitment & HR kërkon Ekonomist (10 vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan. 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Mbajtja e evidencava ditore, javore dhe mujore të hyrje - daljeve të materialeve nëpër depo;  
 • Pranimi,kontrollimi dhe vërtetimi i materialeve të ardhura në kantier nëse materialet kanë ardhur sipas porosise ( kërkesave); 
 • Kontrollon nëse materialet kanë ardhur sipas sasisë së kërkuar me kërkesë; 
 • Kontrollon nëse materialet kanë ardhur me ndonjë mangësi eventuale si : dëmtim , cilësi e dobët etj. 
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt; 
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative. 
   

Kualifikimet: 

 • Fakulteti Ekonomik; 
 • Së paku 2 vite përvojë punë fushën profesionale; 
 • Njohuri pune të programeve Microsoft office (Word, Excel, Outlook); 
 • Njohja e Gjuhës Angleze; 
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip; 
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi; 
 • Aftësi të mira organizative; 
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative. 
   

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-në në e-mail adresën: recruitment@shieldbrokers.com deri me datë 12/06/2023 në ora 16:00. 
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohen. 
Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë. 

Shpallja ka skaduar