Elektrikë, Suvatim i brendshëm, Ndërtim i vrazhdë dhe Axhustator

TREGTIA SHPK
E skaduar

TREGTIA SH.P.K, shpall konkurs pune për punëtor ndërtimi në punishte në projektin “KODRINA ”.

Elektrikë (3 Pozita)

  • Mjeshtër i elektrikës (2 Pozita)
  • Punëtorë (1 Pozitë)


Suvatim i brendshëm (3 Pozita)

  • Mjeshtër për glet (2 Pozita)


Ndërtim i vrazhdë (13 Pozita)

  • Mjeshtër latues (8 Pozita)
  • Punëtorë (5 Pozita)


Axhustator (3 Pozita)

  • Mjeshtër i specializuar me punime të hekurit (1 Pozitë)
  • Punëtorë (2 Pozita)
     

Vendi i punës do të jetë me kontratë 1 vjeçare me mundësi vazhdimi.

Kushtet e punës janë sipas standardeve më të larta, pagat, orët e punës dhe orët shtesë paguhen sipas ligjit në fuqi.

Të gjithë të interesuarit të lajmërohen në lagjen Kodrina, çdo ditë pune prej orës 8:00 deri ora 17:00 .

Numri kontaktues 045 901 992 dhe 038 601 028

Shpallja ka skaduar