Inxhinier/e i Ndërtimtarisë

Shield Recruitment & HR kërkon Inxhinier/e i Ndërtimtarisë (5 pesë vende pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e ndërtimit me seli në Kazakhstan.  

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Analizë e plotë për fazën e ndërtimit, për nevojat e kompanisë – projekteve;
 • Angazhim dhe projektim të ndërtimi, të planifikuara nga kompania;
 • Rekomandime profesionale lidhur me projektet e punuara nga kompanitë projektuese për nevojat e kompanisë;
 • Punët tjera lidhur me ndërtimet duke përfshirë dhënien e njohurive profesionale për menaxhmentin, përmirësimin e projekteve ekzistuese, pjesëmarrjen në implementimin  e projekteve të kompanisë, etj.
 • Organizimi/mbështetje në punët dhe dhënien e instruksioneve për kontraktorët e kompanisë dhe mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Planifikimin e kryerjes së punëve, angazhimin e resurseve dhe mbikëqyrjen e punës;
 • Informimin e udhëheqësve për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve dhe raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranimin e detyrave nga Drejtori apo i autorizuari i tij dhe implementimin e tyre në vend-punim;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.


Kualifikimet:  

 • Fakulteti i Ndërtimtarisë;
 • Së paku 3 vite përvojë punë fushën e ndërtimtarisë;
 • Njohuri të thella profesionale, aftësi të shkëlqyshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • Njohuri pune të programeve standarde të Office-it (MS Office, CAD, eurokodeve dhe e programeve adekuate);
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

 

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV-në në e-mail adresën: recruitment@shieldbrokers.com deri me datë 16/06/2023 në ora 16:00.  

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohen.  

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë. 

Shpallja ka skaduar