Latues, mjeshtër, punëtorë etj.

TREGTIA SHPK
E skaduar

 

TREGTIA SH.P.K, shpall konkurs pune për punëtor ndërtimi në punishte në projektin 

“ KODRINA ”.

 

Latues (10 Pozita)

•     Mjeshtër (2 Pozita)

•     Punëtorë (8 Pozita)

 

Armirues (7 Pozita)

•     Ndihmës Mjeshtër (3 Pozita)

•      Punëtorë (4 Pozitë) 

 

Operatorë vinçi (2 Pozita)

 

Saldues të aluminit (1 Pozitë)

 

Vendi i punës do të jetë me kontratë 1 vjeçare me mundësi vazhdimi.

Kushtet e punës janë sipas standardeve më të larta, pagat, orët e punës dhe orët shtesë paguhen sipas ligjit në fuqi.

 

Të gjithë të interesuarit të lajmërohen në lagjen Kodrina, çdo ditë pune prej orës 8:00 deri ora 17:00.

Numri kontaktues 045 72 30 89 dhe 038 601 028

 

Afati për paraqitje deri më: 22.03.2023 

 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel