Merchandiser

Delfin LTD
E skaduar

Subjekti Afarist "Delfin L.t.d" Sh.p.k me seli në Prishtinë publikon:

 

KONKURS PËR PUNË

 

Për plotësimin e vendit të lirë të punës në pozitën Merchandiser (palues i mallit) - 2 Pozita. 

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 

  • Të kenë së paku përgatitje të mesme shkollore,
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë,
  • Është e obligueshme të kenë 1 vjet përvojë pune në punë të njëjta ose punë të ngjashme

 

 

Punët dhe detyrat për pozitën Merchandiser (palues i mallit) janë:

 

  • Mbikëqyrja e artikujve në pikat shitëse;
  • Mirëmbajtja dhe përmirësimi i pozitave të rregullta si dhe pozitave me pagesë;
  • Mbikëqyrja e afatit të qëndrueshmerisë së produkteve;
  • Realizimi i porosive në pikat e lartcekura;
  • Detyra shtesë të kërkuara nga punëdhënësi në fushën përkatëse; dhe
  • Raportimi për kryerjen e punëve tek Menaxheri i Shitjes e nëpërmes tij edhe te Drejtori i Shitjes.

 

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do të ftohen për intervistë. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 21 janar 2022, në e-mail adresë: hr@delfinltd.com me subjektin “Merchandiser” (Palues i mallit).

Shpallja ka skaduar
adform-pixel