Ndihmës në montimin e Dyerve dhe Dritareve

FASAL
E skaduar

Sh.P.K “LINE Group” FASAL

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 700                                                                                                  

info@linegroup-ks.com

www.linegroup-ks.com

 

Fabrika me e specializuar për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga plastika dhe Fasadave nga alumini. LINE GROUP Sh.P.K. shpall:

KONKURS 

Ndihmës në montimin e Dyerve dhe Dritareve

 

6 Pozita në Pejë

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Të ndihmojë në kryerjen e punëve rreth montimit të dyerve dhe dritareve;
  • Të kryej punë siç përcaktohen nga mjeshtri i montimit dhe nën mbikëqyrjen e tij
  • Të konsultohet me mjeshtrin e montimit në lidhje me pozicionet dhe mënyrën e vendosjes;
  • Ti kryej të gjitha punët që lidhen me pozitën e tij.


Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

  • Të ketë patentë shofer;
  • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

 

Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike info@linegroup-ks.com ose permes Tel. 049 232 700

Shpallja ka skaduar