Punëtor logjistik

Delfin LTD
1 ditë të mbetura

Subjekti Afarist "Delfin L.t.d" Sh.p.k me seli në Prishtinë publikon:

 

KONKURS PËR PUNË

 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën Punëtor logjistik

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë përgatitje të mesme shkollore;
  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë;
  • Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;

 

Punët dhe detyrat për pozitën e punëtorit logjistik janë: 

 

  • Kujdesi për mirëmbajtjen e depos për brenda dhe nga jashtë;
  • Kryerja e shkarkimit të mallit nga kamionët transportues dhe vendosja e mallit në depo;
  • Bën liferimin e mallit deri në mjetin e transportit në bazë të porosisë nga ana e blerësit;
  • Bën renditjen e mallit sipas programeve dhe sipas reparteve të ndara;
  • Kujdeset për përdorimin e drejtë të mjeteve të punës;
  • Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek udhëheqësi i logjistikës.

 

 

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do t’i nënshtrohen intervistës. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 11 prill 2021, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin “Punëtor logjistik”. 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel