Punëtor logjistik

Delfin LTD
E skaduar

Subjekti Afarist "Delfin L.t.d" Sh.p.k me seli në Prishtinë publikon:

 

KONKURS PËR PUNË

Për plotësimin e vendeve të lira të punës në pozitën Punëtor logjistik

 

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

  • Të kenë motiv të lartë dhe aftësi për punë; 
  • Të kenë përvojë pune në pozitën përkatëse;
  • Të jenë banorë të qytetit të Lipjanit, Prishtinës ose rrethinës

 

Punët dhe detyrat për pozitën e Punëtorit logjistik janë: 

  • Kujdesi për mirëmbajtjen e depos për brenda dhe nga jashtë;
  • Kryerja e shkarkimit të mallit nga kamionët transportues dhe vendosja e mallit në depo; 
  • Bën liferimin e mallit deri në mjetin e transportit në bazë të porosisë nga ana e blerësit;
  • Bën renditjen e mallit sipas programeve dhe sipas reparteve të ndara;
  • Kujdeset për përdorimin e drejtë të mjeteve të punës;
  • Raportimi për kryerjen e punëve dhe ecurinë tek Udhëheqësi i Logjistikës.

 

Kandidatët e përzgjedhur pas aplikimit do të ftohen për intervistë. Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në e tyre deri më 17.02.2023, në e-mail adresën: hr@delfinltd.com me subjektin “Punëtor logjistik”.  

Shpallja ka skaduar
adform-pixel