Saldues

FASAL
E skaduar

Sh.P.K “LINE Group” FASAL

Rr. Zona industriale P.N.

Pejë, Kosovë

Tel. 049 232 003                                                                                                   

info@linegroup-ks.com

www.linegroup-ks.com

 

Fabrika me e specializuar për prodhimin e dyerve dhe dritareve nga plastika dhe Fasadave nga alumini. LINE GROUP Sh.P.K. shpall:

KONKURS 

Saldues

 

2 Pozita në Pejë

 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Ti kryej të gjitha punët rreth përgatitjes së materialeve para saldimit dhe saldimin e tyre;
  • Të organizojë ekipin dhe të shpërndajë detyrat e punës në terren
  • Të ekzekutoj projektin sipas specifikave dhe kërkesave nga menaxhmenti
  • Ti kryej të gjitha punët që lidhen me pozitën e tij.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara

  • Eksperiencë në punë të ngjashme (se paku 1 vit);
  • Të ketë patentë shofer;
  • Të ketë aftësi në caktimin e prioriteteve dhe për punë të pavarur.

 

Aplikimin Mund ta bëni në adresën elektronike info@linegroup-ks.com me të dhënat personale (cv). Mund të kontaktoni edhe përmes telefonit Tel. 049 232 003

Shpallja ka skaduar

Pune tjera nga kjo Kompani